Go

Contact Us in Albania

  • Phone: 01302 811319
  • Email: 
  • Mailing Address:  Some office address in Albania, TBD

Contact Us in the UK

  • Phone: 01302 811319
  • Email: 
  • Mailing Address:  24 Elmfield Road, Hyde Park, Doncaster, South Yorkshire DN1 2BA

Contact Us in the US

  • Phone: 202.468.4571
  • Email: 
  • Mailing Address: PO Box 5188 Wheaton, IL 60189-5188

Bashkohu

A jeni gati të lidheni me rrjetin RADSTOCK?

Shkarkoni dhe printoni dokumentin e Paketa e Anëtarësimit në Rrjetin Radstock dhe Aplikimi,  ose

Aplikoni Këtu

Ka tre mënyra për t' iu bashkuar Rrjetit të Kishave Radstock :

lidhje: kisha anëtare

Te drejtën për të pasur hyrje të plotë në Shërbimet dhe Burimet e Rrjetit Radstock . Angazhohu për të ndihmuar rrjetin e Radstock  në Shqipëri.

lidhu: si anëtar individual

Të drejtën për të pasur hyrje në përfitimet përkatëse të Rrjetit Radstock.
Angazhohu në lutje dhe në promovimin e projekteve të Rrjetit. 

lidhu: si partner (organizatë/biznes/shërbesë)

Promovo dhe rekruto për projektet, shërbesat e tua si dhe mundësitë për partneritet.
Promovo dhe rekruto për projektet e Rrjetit Radstock, shërbesat e tij dhe mundësitë për partneritet.   

Ndoshta dëshiron që për momentin të rregjistrohesh për marrjen e lajmeve të reja mbi punën e Rrjetit:  Rregjistrohu falas për Buletinin tonë

Ose kontakto Skuadrën e Radstock për më shumë informacion. 

Back to Top