Go

Contact Us in Albania

  • Phone: 01302 811319
  • Email: 
  • Mailing Address:  Some office address in Albania, TBD

Contact Us in the UK

  • Phone: 01302 811319
  • Email: 
  • Mailing Address:  24 Elmfield Road, Hyde Park, Doncaster, South Yorkshire DN1 2BA

Contact Us in the US

  • Phone: 202.468.4571
  • Email: 
  • Mailing Address: PO Box 5188 Wheaton, IL 60189-5188

ÇFARË BËJMË

RADSTOCK ËSHTË NJË RRJET GLOBAL KISHASH TË NDËRLIDHURA PËR MISION

Vizioni i Radstock-ut është të mbjellë dhe përgatisë/ mobilizojë, kudo në botë, kisha që kanë në ADN e tyre  misionin (arritjen e të humburve me Ungjillin e Jezus Krishtit).A është kisha juaj duke pasur këtë lloj vizioni? A po kërkoni të ndërtoni dhë zhvilloni strategjinë e misionit? A dëshironi të thelloheni në pjesëmarrjen tuaj në projektet e misionit? Radstock mund t’ju ndihmojë.

Ne: 

ZHVILLOJMË PARTNERITETE

Ne mundësojmë bashkëpunime mbi bazën e projekteve

TRAJNOJMË KISHAT

Ne përgatisim kishat për të qenë aktive në mision

KRIJOJMË  MUNDËSI

Ne hapim dyer për shërbesë, kryesisht në zonat e paarritura me Ungjillin.

SIGUROJMË PËRVOJËN

Ne sjellim eksperiencën e shumë vendeve, kulturave dhe shërbesave.

Back to Top