Go

Contact Us in Albania

  • Phone: 01302 811319
  • Email: 
  • Mailing Address:  Some office address in Albania, TBD

Contact Us in the UK

  • Phone: 01302 811319
  • Email: 
  • Mailing Address:  24 Elmfield Road, Hyde Park, Doncaster, South Yorkshire DN1 2BA

Contact Us in the US

  • Phone: 202.468.4571
  • Email: 
  • Mailing Address: PO Box 5188 Wheaton, IL 60189-5188

Burimet

RADSTOCK u ofron anëtarëve të vetë burime materialesh si më poshtë:

Përvojën e përbashkët misionare të kishave anëtare të Rrjetit 
Ekspertë të kulturave, vendeve e shërbesave të ndryshme.
Mundësi për Konsultim me shërbestarë influencues të misionit.
Trajnim dobiprurës si të ndërmarrësh hapa të mëtejshëm në mision. 
Forume të Tryezës së Rrumbullakët për Zhvillimin e Strategjisë lokale
Udhetime Vizionare për t'u takuar me kishëmbjellës lokalë dhe për t'u përfshirë në përvoja të projekteve misionare.
Folës për Misionin e kishës suaj
Kontrolli Financiar i Kishës për vlerësimin e donacioneve, partneriteteve, thirrjes së Kishës suaj. 
Manuali i Radstock për Misionin përmbledh këta kapituj:

Kontrolli Financiar i Kishës suaj për Misionin mbarëbotëror 

Zhvillimi i Strategjisë së Misionit Mbarëbotëror në Kishën tuaj

Ndërtimi i Skuadrës së Kishës suaj për Mision mbarëbotëror 

Zhvillimi i partneriteteve të Kishës tuaj për Misionin mbarëbotëror

Përfshirja në vizionin për Mision mbarëbotëror të të gjithë Kishës suaj .

Dërgimi dhe Pajisja e besimtarëve për Mision mbarëbotëror. 

Përzgjedhje, dërgim, dhe mbështetje të punëtorëve të përfshirë me Mision jashtë vendit. 

Bashkëpunim në Financa

Trajnim afatshkurtër i skuadrës. 
Modeli i Marrëveshjes së bashkëpunimit. 
Formulari i Marrëveshjes së Bashkëpunimit 
Përgatitje dhe Rishqyrtim i punëtorëve. 

Për më shumë informacion rreth asaj se si të bëheni anëtar me të drejta të plota dhe për akoma më shumë, ju lutemi të kontaktoni  zyrat më të afërta të Radstock 

Back to Top