Go

Contact Us in Albania

  • Phone: 01302 811319
  • Email: 
  • Mailing Address:  Some office address in Albania, TBD

Contact Us in the UK

  • Phone: 01302 811319
  • Email: 
  • Mailing Address:  24 Elmfield Road, Hyde Park, Doncaster, South Yorkshire DN1 2BA

Contact Us in the US

  • Phone: 202.468.4571
  • Email: 
  • Mailing Address: PO Box 5188 Wheaton, IL 60189-5188

Përvoja

Radstock ofron trajnim dhe konsultim për kishat që po kërkojnë të thellojnë dhe zgjerojnë përfshirjen e tyre në misionin global. Fillimisht ju sugjerojmë të ndërmerrni një pyetësor për të zbuluar dhuntitë e veçanta dhe potencialin që ka kisha juaj. Apo mund të kërkoni një këshillim në lidhje me zhvillimin e një strategjie për misionin.

Nëpërmjet kishave anëtare apo skuadrave tona, Radstock ofron këto fusha ekpertize:

• Zhvillimin e kishave të reja si në kultura ashtu dhe kontekste (situata, ide, përmbajtje) të ndryshme, në zonat rurale dhe qytet 

• Perceptimin e ndikimit që ka kultura në mbështetjen financiare

• Zhvillim të drejtuesve

• Bashkëpunim ndër- kulturor dhe denominacional

• Angazhimin me popullattën Islamike

Trajnim afatshkurtër i skuadrave 

• Trajnim për bizneset / ndërmarrjet e vogla

• Përgatitje dhe aftësim i skuadrave dhe punëtorëve

• Shërbesa përfshirëse në qytete me kultura të ndryshme,  dhe shumë të tjera!

Nëse nuk e shihni të listuar më sipër atë se çfarë jeni duke kërkuar, ju lutemi na shkruani dhe pyesni.

Back to Top