Go

Contact Us in Albania

 • Phone: 01302 811319
 • Email: 
 • Mailing Address:  Some office address in Albania, TBD

Contact Us in the UK

 • Phone: 01302 811319
 • Email: 
 • Mailing Address:  24 Elmfield Road, Hyde Park, Doncaster, South Yorkshire DN1 2BA

Contact Us in the US

 • Phone: 202.468.4571
 • Email: 
 • Mailing Address: PO Box 5188 Wheaton, IL 60189-5188

Projekte

A është e interesuar kisha jote apo edhe ti që të përfshiheni në shpalljen e Ungjillit në mbarë botën (në misionin mbarëbotëror)? Ne dëshirojmë që ju të merrni në konsideratë mundësitë në terma afat-shkurtra apo dhe afat-gjata si më poshtë: 

Shkarko listën e plotë të mundësive për të shërbyer këtu.

Ndërmerr një udhëtim vizionar dhe merr kontakt me kisha në vende të ndryshme të botës. Përjeto së bashku me komunitetin lokaljetën e tyre të përditshme, kulturën dhe nevojat që ata kanë. Si kishë, ju mund të dërgoni një punëtor/e apo një skuadër të vogël (më shumë se një person, sipas mundësive) që të bashkëpunojë me një nga kishat anëtare të Radstock për përhapjen e Ungjillit.

Përfshihuni në vende dhe shërbesa të tilla si:

SHQIPËRIA
 • Mbjellje dhe përgatitje të kishave të reja
 • Dishepullizim për drejtues të ardhshëm të kishave
 • Ungjillizim
 • Mentorim i besimtarëve në bizneset e tyre
 • Shërbesë me të rinjtë
 • Mësime të gjuhës Angleze
KAMBOXHIA
 • Mbjellje dhe përgatitje e kishave të reja
 • Trajnim në agrikulturë dhe biznes
 • Administrim dhe zhvillim i projekteve në shërbim të të varfërve
IRLANDË
 • Dishepullizim dhe mentorim i besimtarëve të rinj
 • Trajnim i drejtuesve të ardhshëm të kishës
ZHVILLIM I MIKRO-NDËRMARRJEVE
 • Zhvillim i biznesit të import/eksporteve të punës artizanale
 • Mësim dhe trajnim për studentët dhe sipërmarrësit e biznesit
 • Trajnim, mentorim dhe dishepullizim i përfituesve të kredive të biznesit
MONGOLI- SHKRETËTIRA GOBI
 • Mbështetje financiare për mbulimin e kostove të transportit me qëllim kishë-mbjellje
 • Mundësi mikro-financiare
 • Trajnim biznesi
RUSI
 • Klube verore të gjuhës Angleze
 • Trajnime biznesi
UKRAINË
 • Rehabilitim i personave të prekur nga droga
 • Ndërgjegjësimi i shkollave në lidhje me problemet e ndryshme sociale
 • Punë studentore
 • Mbështetje për Familjen /Martesën - trajnim këshillmor mbi problemet familjare
 • Trajnim, përgatitje dhe inkurajim për drejtuesit e kishës lokale
MRETËRIA E BASHKUAR
 • Vendosja e kishave të reja në qytetet dhe zonat me prejardhje kulturore të ndryshme
 • Përfshirje në shërbesën me të varfrit e qytetit

Për më tepër informacion për ndonjë nga mundësitë e lartpërmendura apo për të eksploruar fusha të reja misioni, lidhuni me ne.

Back to Top