Go

Contact Us in Albania

  • Phone: 01302 811319
  • Email: 
  • Mailing Address:  Some office address in Albania, TBD

Contact Us in the UK

  • Phone: 01302 811319
  • Email: 
  • Mailing Address:  24 Elmfield Road, Hyde Park, Doncaster, South Yorkshire DN1 2BA

Contact Us in the US

  • Phone: 202.468.4571
  • Email: 
  • Mailing Address: PO Box 5188 Wheaton, IL 60189-5188

Ekipet e Zhvillimit Rajonal

Ekipet rajonale janë formuar për të ndihmuar në zhvillimin e mëtejshëm të rrjetit Radstock ku përfshihen kisha anëtare dhe/ose krijohen mundësi për zhvillimin e partneriteteve apo misioneve të ndryshme.

Kontaktoni me skuadrën që ndodhet më afër kishës suaj, ose kërkoni të lidheni me ta që t'ju hapen mundësi për mision global.

Amerika

Joe Bubar |
Kara Callaghan |

Ballkani

Kejdis Bakalli |
Joe Bubar |
Arvid Gogaj |

Brian Jose |

Eurazia

Ben Larin |  

Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda

Anthony Adams |
Jon Bailey | 
Joy Campbell |
Jonny Grant | 
Andy Upton |   

Back to Top