Go

Contact Us in Albania

  • Phone: 01302 811319
  • Email: 
  • Mailing Address:  Some office address in Albania, TBD

Contact Us in the UK

  • Phone: 01302 811319
  • Email: 
  • Mailing Address:  24 Elmfield Road, Hyde Park, Doncaster, South Yorkshire DN1 2BA

Contact Us in the US

  • Phone: 202.468.4571
  • Email: 
  • Mailing Address: PO Box 5188 Wheaton, IL 60189-5188

Shqip

Hyrje në Seminarin e Prezantimit Biblik

postuar Nga Ada Manushi

Rregjistrohu

“Radstock Albania” ka privilegjin të organizojë Seminarin një ditor mbi "Mësimin dhe Interpretimin Biblik" si dhe t’ju ftojë e t 'ju mirëpresë në të. 

Synimi i këtij eventi qëndron në trajnimin një ditor për folës, drejtues apo pastorë shqiptarë, që shërbejnë në një kishë lokale apo për këdo tjetër që është i përfshirë në një punë misionare.  

Ky trajnim mbahet nga: "Çarls Simon Trust"
pranë Insitutit "Jeta e Re” Tiranë
më datë: 7 Mars 2017, Ora: 09:00 – 16:20

 

koment

Back to Top