Go

Contact Us in Albania

 • Phone: 01302 811319
 • Email: 
 • Mailing Address:  Some office address in Albania, TBD

Contact Us in the UK

 • Phone: 01302 811319
 • Email: 
 • Mailing Address:  24 Elmfield Road, Hyde Park, Doncaster, South Yorkshire DN1 2BA

Contact Us in the US

 • Phone: 202.468.4571
 • Email: 
 • Mailing Address: PO Box 5188 Wheaton, IL 60189-5188

Shqip

LAJME NGA RRJETI RADSTOCK

postuar Nga Kara Callaghan

Në vend të zhvillimit të Tryezës së Rrumbullakët të Radstock në Vjeshtën e 2017, ne do t' ju ofrojmë mundësinë për tu përfshirë në udhëtime vizitë sipas Vizionit, në kontekstin e misionit. Destinacionet e mundshme bazuar në volitshmërinë, interesin dhe mundësinë, përfshijnë: 

 • Ballkan  10-17 Nëntor
 • Mongoli 23-30 Tetor
 • Derby UK,
 • Myanmar, 
 • Azia Juglindore,

Nëse po mendoni të merrni pjesë në ndonjë prej Udhëtimeve sipas Vizionit, në njërin prej vendeve të listuara më sipër apo keni interes për t'u përfshirë por ende nuk e keni caktuar vendin që doni të vizitoni, për të marrë më shumë informacion ju lutemi kontaktoni Znj. Kara Callaghan,

koment

Back to Top