Go

Contact Us in Albania

 • Phone: 01302 811319
 • Email: 
 • Mailing Address:  Some office address in Albania, TBD

Contact Us in the UK

 • Phone: 01302 811319
 • Email: 
 • Mailing Address:  24 Elmfield Road, Hyde Park, Doncaster, South Yorkshire DN1 2BA

Contact Us in the US

 • Phone: 202.468.4571
 • Email: 
 • Mailing Address: PO Box 5188 Wheaton, IL 60189-5188

Shqip

NJË DRITARE E HAPUR MISIONI NË AZINË JUGORE

postuar Nga Test Author

Je i/e interesuar për tu bërë pjesë e një Udhëtimi Vizionar në Azinë Jugore në Prill të 2017?

Qëllimi i udhëtimit është të inkurajojmë e motivojmë besimtarët, lutësit, barinjtë, misionarët e shërbestarë influencues të përfshirë në shërbesë për punën e Ungjillit në këtë rajon, nëpërmjet punës në grup së bashku me gjashtë ungjilltarë dhe një cift besimtarësh të cilët janë duke shërbyer në pjesën ende të paarritur për Krishtin në Azinë Jugore. Konsideroje këtë si një mundësi për veten tënde, ose qëndro në lutje për këtë rajon së bashku me kishën tënde apo kaloje këtë mundësi dhe informacion tek dikush tjetër që mund të jetë i interesuar. 

DETAJE MBI UDHËTIMIN 

Koha e udhëtimit:  8 ditë ndërmjet datave 05 - 23 Prill 2017.

PJESËMARRËSIT:  Ka hapësirë pjesëmarrjeje për 6 - 8 burra/gra që kanë në zemër shërbesën misionare me të pashpëtuarit. 

QËNDRIMI:  Vendndodhja është në një vend të sigurt e të qetë të një qyteti të civilizuar e me zhvillim modern. 

Programi përmban:

 • Vizitat në kishën lokale të themeluar nga Norman (njëri prej Partnerëve tanë të Ungjillit)
 • Vizita prej gjashtë Partnerëve tanë të Ungjilit të cilët do të ndajnë me ne nga përvoja e tyre dhe Puna që Perëndia është duke bërë në rajonin ku ata jetojnë
 • Program informues nga stafi misionar vendas në lidhje me jetën ndërkulturale: si misionarë apo si besimtarë të rinj. 
 • Kohë përkushtimi në grupe të vogla në Fjalën e Lutjen mbi rajonin. 
 • Udhëtime kulturale, kohë miqësie, ushqim, vizita në vend, pazar, etj. 
 
 
KOSTOJA E PËRAFËRT :
 
Biletë udhëtimi ajrore £600 (Për UK)
Qëndrimi dhe ushqimi £100
Udhëtimet në rajon £50
Viza £130
 
 

Për më shumë detaje na kontaktoni në:    

 
 

Tags: azia jugore, udhëtim vizionar

koment

Back to Top