Go

Contact Us in Albania

  • Phone: 01302 811319
  • Email: 
  • Mailing Address:  Some office address in Albania, TBD

Contact Us in the UK

  • Phone: 01302 811319
  • Email: 
  • Mailing Address:  24 Elmfield Road, Hyde Park, Doncaster, South Yorkshire DN1 2BA

Contact Us in the US

  • Phone: 202.468.4571
  • Email: 
  • Mailing Address: PO Box 5188 Wheaton, IL 60189-5188

Shqip

Tryeza e Rrumbullakët 2018 : Liverpool dhe Irlandë KS

postuar Nga Kara Callaghan

 

U HAP REGJISTRIMI

Bashkohuni me ne në një ose në dy sesionet e Tryezës së Rrumbullakët Mars 2018 në datat si më poshtë:
20-21 mars në Liverpool në Mbretërinë e Bashkuar
22-23 mars në KS Irlandë
Ne do të nxjerrim në pah se si kishat e Rrjetit Radstock në këto dy vende po praktikojnë thirrjen e tyre për mision global,

Ne do të dëgjojmë mësime sfiduese nga folësi i ftuar Dan Strange, si dhe rreth mundësive të misionit në të gjithë Rrjetin Radstock, gjithashtu për  problemet që kishat hasin kur ato përfshihen në misionin ndër-kulturor.

Kostoja e Regjistrimit për një natë,hotel ,në Liverpool: është £ 127 GBP 
për dy netë qëndrimi në hotel : £ 177 GBP ;
£ 45 GBP për Vizitorët Ditorë


Kostoja e Regjistrimit për KS Irlandë: për tu vendosur,  Regjistrimi mbyllet më 1 Mars 2018

 

 

Rregjistrohu ketu 

koment

Back to Top